Om ht-foto

ht-foto.org er stedet der du kan oppleve mine fotografier i fri utfoldelse.

Kontakt

  • Epost: htoerrin@gmail.com
  • Telefon: 98648675
  • Organisasjonsnummer : 999563244

Om Håvard Tørring

For Håvard Tørring (1971) fra Blystadlia handler fotografi om hvilke tanker og følelser det ferdig presenterte bildet skaper i deg. Igjennom sitt arbeid søker han igjennom et livslangt engasjement å best mulig beherske alle trinn i fotografiets tilblivelse, fra kilden som belylser et motiv, igjennom optikk, elektronikk, programvare og algoritmer, og til presentasjonen av et ferdig produkt på vegg.
Mange motiver er hentet fra nærmiljøet og naturen vi omgir oss med. Med utgangspunkt i sinnsstemningens møte med naturen forsøker de å formidle noe av den undringen vi fylles med over alle skaperverkets fantastiske detaljer.

Ingen kommentarer: